Lyapunov Exponents Conference
  1/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov